Başvuru Kılavuzu
 • Hangi siteler için kimler başvuruda bulunabilir?

  Altın Örümcek Web Ödülleri, ticari ya da genel kullanım amaçlı herhangi bir web sitesinin, tasarımı, yapımı, yönetimi, işletilmesi ve pazarlanmasından sorumlu tüm organizasyon, birey, kurum ve kuruluşların başvurusuna açıktır.

  Adaylık başvuruları site sahibi kurum, birey ya da yetkili ajans tarafından yapılabilecektir.

  Geçmiş senelerde ödüle layık bulunmuş sitelerin adaylık başvuruları için herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. Şifre ile giriş yapılan fakat halka açık olmayan web siteleri, organizasyonda değerlendirmeye alınmayacaktır.

  Başvurusu yapılan tüm web siteleri, başvuru ve değerlendirme süresi boyunca standart web tarayıcıları (Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari, Opera gibi) ile girilebilir; internette erişilebilir olmalıdır. Başvurusu yapılan web sitesinin, 2014 senesi içinde belirli bir dönem yayında olmuş olması gerekmektedir. Ancak başvuru için, web sitesinin 2014 senesi içinde hazırlanmış olma şartı aranmamaktadır.

  Altın Örümcek jüri üyelerinin, çalıştığı kuruma ait veya çalıştığı kurum (reklam ajansı, interaktif ajans, web ajansı vb. ) veya kendisi tarafından hazırlanan web siteleri başvuruda bulunabilir. Ancak, değerlendirmeler sırasında bu siteler başvuru sahibi jüri üyesine gösterilmeyerek, değerlendireceği web sitesi grubunun dışında tutulacaktır.

 • Hangi kategorilerde ve kaç kategoride başvuruda bulunabilirim?

  Aday web sitesi sahipleri, mevcut kategoriler arasından, web sitelerinin değerlendirilmesi için uygun gördükleri en fazla 3 farklı kategoride başvuruda bulunabilirler. Başvuru yapacak olan web sitesi bazındadeğerlendirme yapılarak, başvuru sahiplerine başvurmaları uygun olan kategoriler konusunda herhangi bir yönlendirme yapılamamaktadır.

  Herhangi bir web sitesi için en fazla 3 farklı kategoride başvuru alınacaktır, ancak başvuru sahibi, birden fazla web sitesi için başvuruda bulunabilir. Başvuru tarihleri içinde, başvuru formu eksiksiz olarak doldurulan ve son başvuru tarihine kadar başvuru ücreti ödenen tüm başvurular, değerlendirmeye alınacaktır.

  Son başvuru tarihine kadar, başvurusu yapılan sitelerin başvuru kategorisi, başvuru sahibi tarafından online olarak değiştirilebilir. İlk başvurulan kategoriden daha yüksek ücretli kategorilere geçişte geçilen kategorinin ücreti tam olarak tahsil edilir. Daha düşük ücretli kategorilere geçişte ücret iadesi yapılmaz. Başvuru ücretleri aynı olan kategoriler arası geçişlerde ise ücret tahsilatı yapılmaz.

  Altın Örümcek organizasyonu, jüri üyeleri tarafından uygun görülmesi durumunda, yapılan
  başvuruların kategorilerini değiştirme hakkını saklı tutar.

  Herhangi bir kategoride yeterli sayıda başvuru olmaması nedeniyle, jüri üyeleri tarafından alınan karar ile
  ilgili kategori iptal edilebilir.

 • Son başvuru tarihi ve başvuru ücreti nedir?

  Altın Örümcek aday site başvuruları 13 Kasım 2014 / 12 Aralık 2014 tarihleri arasında alınacaktır. Başvuru ücretleri için tıklayınız.

Organizasyon Politikaları ve Katılım Şartları

Organizasyona katılan siteler, organizasyonunun genel yaklaşımını içeren, Organizasyon Politikaları ve Katılım Şartlarını kabul etmiş sayılırlar.

 • 1. Aday Web Sitesinde Aranan Şartlar

  1.1 Öngörülen Kategorilere Uygunluk

  Aday web sitesinin Altın Örümcek Organizasyonunda, değerlendirmeye alınabilmesi için, söz konusu aday web sitesinin kategoriler sayfasında belirtilen mevcut kategorilerden birine uygun olması gerekmektedir.

  *Türkçe ve İngilizce içerikli web siteleri organizasyona adaylık başvurusunda bulunabilirler; ancak İngilizce hazırlanan web sitelerinin, Türkiye’nin tanıtımı amacıyla Türkiye’de yapılan işler ve ürkiye’nin tanıtıldığı işlerin satış ve pazarlaması ile ilgili olması gerekmektedir. Ayrıca değerlendirme Türkçe konuşan jüri üyeleri tarafından yapılacaktır. Herhangi bir web sitesi için en fazla 3 farklı kategoride adaylık başvurusu alınır. Ancak, başvuru sahibi, birden fazla web sitesi için başvuruda bulunabilir.

  Son başvuru tarihine kadar, başvurusu yapılan sitelerin başvuru kategorisi değiştirilebilir. İlk başvurulan kategoriden daha yüksek ücretli kategorilere geçişte geçilen kategorinin ücreti tam olarak tahsil edilir. Daha düşük ücretli kategorilere geçişte ücret iadesi yapılmaz. Başvuru ücretleri aynı olan kategoriler arası geçişlerde ise ücret tahsilatı yapılmaz.

  Herhangi bir kategoride yeterli sayıda başvuru olmaması ya da final aşamasında yeterli sayıda finalist barajı geçememesi durumunda ilgili kategori iptal edilebilir. Altın Örümcek organizasyonu, jüri üyeleri tarafından uygun görülmesi durumunda, yapılan başvuruların kategorilerini değiştirme hakkını saklı tutar.

  1.2 İçerik Bakımından Uygunluk

  Yasal olmayan faaliyetlerle ilgili içerik bulunduran, pornografi, nefret mesajları, herhangi bir kurum, kuruluş ya da şahsı karalama amaçlı beyanat içeren web sitelerinin başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

  1.3 Kullanıcı Adı ve Şifre Kullanımı ile Ücret Ödeme Gerektiren Siteler Bakımından Aranan Şartlar

  Kullanıcı adı ve şifre girişi ile ziyaret edilebilen siteler, jüri için değerlendirme süresince kullanacakları özel bir kullanıcı adı ve şifre sağlamaları durumunda değerlendirilecektir. Çevrimiçi Bankacılık kategorisinde başvuru yapacak olan adayların tüm bankacılık işlemlerinin yapılabildiği demo siteleriyle başvuruda bulunması ya da değerlendirme süresi boyunca jüri üyelerinin giriş yapabilmesi için gerekli olan kullanıcı adı ve şifre bilgilerini başvuru esnasında ilgili alana girmeleri gerekmektedir.

  Şifre ile giriş yapılan fakat halka açık olmayan siteler organizasyonda değerlendirmeye alınmayacaktır.

  Belli bir ücret karşılığında ziyaret edilebilen siteler, jürinin değerlendirme yapabilmesi için ücretsiz deneme süresi önermeleri durumunda organizasyona katılabilecektir.

  1.4 URL Bilgisi

  Tüm başvurular, online ortamda alınmaktadır. Adaylık başvurusu yapılan sitenin, başvuru tarihinden itibaren final değerlendirmelerinin sonuna kadar ulaşılabilir durumda olması gerekmektedir.

  Tüm başvurularda, URL alanı doğru ve eksiksiz şekilde girilmelidir. Web sitesinin farklı dillerde seçenekleri varsa, mutlaka Türkçe içerikli sayfaların bulunduğu URL bilgisinin girilmesi gerekmektedir.

  Başvuru esnasında girilen URL bilgisi değerlendirme süresi boyunca değiştirilemeyecektir.

 • 2. Başvuru Ücreti

  2.1 Başvuru Ücretinin Miktarı

  Altın Örümcek resmi web sitesinde ilan edilen başvuru ücretleri geçerli olup, başvuru ücreti ödenen sitelerin başvuruları geçerli kabul edilerek, değerlendirmeye alınırlar. Kategorilerin başvuru ücretleri değişkenlik göstermektedir.Başvuru ücretleri için tıklayınız.

  Kategorilere başvurusu tamamlanmış siteler için site sahibine ücret iadesi yapılmaz.

  Son başvuru tarihine kadar, başvurusu yapılan sitelerin başvuru kategorisi, başvuru sahibi tarafından online olarak değiştirilebilir. İlk başvurulan kategoriden daha yüksek ücretli kategorilere geçişte geçilen kategorinin ücreti tam olarak tahsil edilir. Daha düşük ücretli kategorilere geçişte ücret iadesi yapılmaz. Başvuru ücretleri aynı olan kategoriler arası geçişlerde ise ücret tahsilatı yapılmaz.

 • 3. Başvuruların Değerlendirilmesi

  3.1 Değerlendirme Sırasında Gözetilecek Esaslar

  Altın Örümcek Organizasyonu, tüm başvuruların orijinal olduğunu; başvuru sahibinin site sahibi olarak; ya da müşterisinden veya ilgili üçüncü bir tarafın izniyle ve verilen haklarla başvuruda bulunduğunu kabul eder. İlgili haklara ve izne sahip olunmadan yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir ve değerlendirmeye alınmayacaktır. Altın Örümcek Web Ödülleri Organizasyonu, yapılan başvurular için telif hakkı ihlali ile ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

  Seçim kriterlerine uygun olan, zamanında yapılan, başvuru formunda bilgileri eksiksiz olarak iletilmiş ve başvuru ücreti son başvuru tarihine kadar ödenen tüm başvurular aday olarak değerlendirmeye tâbi tutulur.

  Organizasyona daha önce katılmış siteler, önceki yıllardaki değerlendirme sonuçları dikkate alınmadan, organizasyona tekrar adaylık başvurusu yapabilecektir.

  Başvurusu yapılan tüm siteler, başvuru ve değerlendirme süresi boyunca standart web tarayıcıları ile (İnternet Explorer, Firefox, Chrome ve Safari) internette erişilebilir olmalıdır. Başvurusu yapılan sitelerin, 2014 senesi içinde belirli bir dönem yayında olmuş olması gerekmektedir.

  Altın Örümcek jüri üyelerinin çalıştığı kuruma ait ya da çalıştığı kurum (reklam ajansı, interaktif ajans, web ajansı vb. ) veya kendisi tarafından hazırlanan web siteleri başvuruda bulunabilir. Ancak değerlendirme sırasında bu siteler başvuru sahibi jüri üyesine gösterilmeyerek değerlendireceği site grubunun dışında tutulacaktır.

  Değerlendirme sonucunda her bir kategoride yer alan en iyi üç site belirlenir.

  3.2 Diskalifiye

  Seçilme şartlarını sağlamayan siteler, organizasyonun herhangi bir safhasında önceden bildirilmeden diskalifiye edilebilir. Daha önceden yapılmış bir web sitesini, tasarımını, içeriğini ya da kodlamasını taklit eden veya kopyalayan siteler, ilgili haklara ve izne sahip olunmadan yapılan başvurular veya başvuru formunda sahte bilgi girişi yapmış başvuru sahiplerinin siteleri değerlendirme süresi içinde ve/veya sonrasında diskalifiye edilebilir; bu sitelere ödül verilmesi durumunda, verilen ödüller geri alınır.

 • 4. Ödül

  Altın Örümcek Ödülü’ne aday web siteleri, Türkiye’nin bilişim, medya ve iş dünyasının önde gelen isimlerinden oluşan Altın Örümcek jürisi tarafından değerlendirilir ve ödüllendirilir. Seçim kriterlerine uygun olan ve zamanında yapılan tüm başvurular aday olarak değerlendirmeye alınır ve jüri bu başvurular arasından ödül sahiplerini belirler. Herhangi bir kategoride, jüri değerlendirmeleri sonucunda, ödüle layık bir site bulunmaması durumunda, Altın Örümcek organizasyonu, ödül vermeme hakkını saklı tutar.

  Adaylık başvurusu alınan herhangi bir sitenin ödüle layık bulunması durumunda, ödüle layık bulunan sitenin ödüllendirilmesi ile ilgili duyurunun yapılma şekli ve detayları, organizasyonun belirlediği şekilde organizasyonun kendi insiyatifinde gerçekleşir. Başvuru sahipleri, ödüle layık bulunan tüm sitelerin ödüllerinin aynı şekilde verilmeyebileceğini ve duyurulmayabileceğini, bazılarının ödül gecesinde verilirken, bazılarının verilmeyebileceğini kabul eder.

  Yapılan başvuruları, Altın Örümcek Web Ödülleri, organizasyonla ilgili tanıtım amaçlı herhangi bir mecrada kullanma hakkını kendinde saklı tutar.

 • 5.Başvuru Esnasında Girilen Bilgilerin Doğruluğu

  Başvuru sahibi, başvuru esnasında girmiş olduğu tüm bilgilerin ( ajans ve site sahibi firma bilgileri, tanıtım yazısı içeriği, fatura bilgileri vs.) doğruluğunu kabul eder.