Değerlendirme Kriterleri
 • Tasarım
  Site tasarımının kullanıcı kitlesinin ihtiyaçlarına göre ne derecede başarılı olduğu değerlendirilir.
  Tasarım sitenin görünümüdür. İyi olarak nitelendirilebilecek tasarım, yüksek kalitede, amaca uygun ve verdiği mesajı destekler nitelikte olmalıdır. Sadece hoş bir giriş sayfası olmaktan ötedir. Kullanılan görsel dilin bir bütünlük içinde olması, objelerin bu amaca hizmet eden şekilde tasarlanması, sitenin renk kullanımı, boşluğu, grafikleri ve düzenlemesi tutarlı bir tema oluşturmalı ve ziyaretçilere, rahatlık ve kullanım kolaylığı sunmalıdır.
 • İçerik
  Sitenin içeriği, hedef kitleye uygunluk, güncellik ve ilgi çekicilik açısından değerlendirilirken, sitedeki metinlerin, gerekli mesajları ne kadar etkin aktarabildiği de dikkate alınır.
  İçerik, sitede verilen bilgidir. Sadece metinden ibaret değildir. Müzik, ses, animasyon ya da video görüntüleri, sitede iletişimi sağlayan her türlü araç içerik olarak nitelenebilir. İyi olarak değerlendirilecek içerik, amacına uygun olan, izleyici için cazip ve alakalı olan içeriktir, Web için geliştirildiği, kısa, açık ve anlaşılır olmasından anlaşılmalıdır. İyi içerik, fikrini ortaya koyar, bir sesi ve bakış açısı olur. Bilgi verici, kullanışlı ya da eğlenceli olabilir ama her zaman daha fazlasını istemenizi sağlar.
 • Özellik, İşlevsellik
  Site üzerindeki kodlar, scriptler, formlar ve bağlantılar bireysel ve çoğul olarak mükemmel bir harmoni içinde çalışıyorsa, web sitesi iyi bir işlevselliğe sahiptir. Sayfalar hızlı bir şekilde yüklenebilmeli. E-ticaret işlemleri kusuruz bir şekilde çalışmalı. Virüssel pazarlama fonksiyonları, gelişmiş e-ticaret, oyunlar, testler gibi bir tür yenilikçi kullanımlara ve yenilikçi, kullanışlı alanlarda bilgi sağlayan hesaplayıcılar, tartışma konuları gibi kullanıcı araçları değerlendirilir. İyi işlevsellik, kendine dikkat çekmemelidir; kullanıcıya görünmez olmalıdır ve sitenin öncelikli mesajından uzaklaşmamalıdır. Kısaca, işlevsellik teknolojiyi garantiye almak ve site işi üzerini iyi programlamakla ilgilidir.
 • Kullanılabilirlik
  Sitenin, kullanıcının bilgiye rahatça ulaşmasını sağlaması gerekir. Site düzeninin bu doğrultuda düzgün kurgulanıp kurgulanmadığı dikkate alınır. Menü yapısının doğru ve karmaşık olmayan bir şekilde düzenlenmiş olması, düzgün ve hızlı çalışması, alt başlıklara kolayca ulaşılabilir olması gerekir. Kullanılabilirliğin belirli örnekleri; navigasyon elemanlarının tutarlı kullanımını, bilgi ve içerik hiyerarşisinin kolay ve net bulunmasını, net bir şekilde tanımlanmış bağlantıları ve karışıklık ve animasyon/ grafik gereksizliğinin eksikliğini kapsar. Site düzgünce akmalıdır ve içinde kaybolmak zor olmalıdır. Tüm sayfalar, kullanıcının, tarayıcı üzerindeki geri tuşuna basmadan giriş sayfasına veya geldiği ana sayfalara dönmesine izin vermelidir.
 • Standart Uygunluğu ve Çapraz Tarayıcı Uygunluğu
  Sitenin, tüm platform kullanıcıları ve farklı tarayıcılar için belli bir standarda sahip olması beklenir. Bu standartlar, tasarım, yazılım ve kullanılabilirlik kriterlerine göre değerlendirilir. Sitenin tasarımı ve yazılımı güncel platformlarda, çapraz tarayıcı erişimlerinde ve farklı ortam gösterimlerinde sorunsuz olarak çalışmalıdır. Ayrıca web tasarım normlarına göre sitenin içeriği ve alt yapısı da puanlamada etkin şekilde yer alacaktır.
Özel Kategorilerin Değerlendirme Kriterleri

1. Sosyal Medya Kampanyası

 • Sosyal Medya Kampanyası’nda Tasarım
  Bu bir sosyal medya projesi ise, yönlendirmeleri görünür, kullanıcıyı doğru yönlendiren şekilde tasarlanmış ve entegre edildiği platform ile bütünlük içeren bir yapıda düzenlenmiş olmalıdır. Hem fonksiyonelliği hem güzelliği bir arada taşıyan ve interaktif iletişime açık düşünülmüş tasarımlar ise mümkün oranda tercih edilmelidir. Aynı zamanda sosyal medya uygulamalarında yapılan tasarımda da kullanıcı kitlesinin ihtiyaçlarına göre ne derecede başarılı olduğu değerlendirilir. Sosyal mecralarda yapılan işin merak uyandırması tasarımın ilkelerinden biridir. Bu nedenle renk uyumu, yerleşim düzeni, okunabilirlik, çözünürlük, menü tasarımının entegre edildiği platform ile bütünlük sağlamış olması gerekmektedir.
 • Sosyal Medya Kampanyası’nda İçerik
  Sosyal medya projelerinde ise içerik en önemli ve en temel yapı taşıdır. Özellikle paylaşım ve interaksiyon odaklı sosyal medya platformlarında içerik kullanıcının deneyiminin çok büyük bir kısmını oluşturduğundan, burada kullanıcı odaklı içerikler iyi olarak değerlendirilmelidir. Yayın yapılan platformun diline uygun metinler üretilmiş olması ve markanın burada gerekli esnekliği sağlayarak doğru tonu yakalamış olması gerekmektedir. Kullanıcıyı platformun doğasına uygun teşvik edici, harekete geçiren cümleler en iyi şekilde yer almalıdır. İçerikler kullanıcıda merak uyandırmalı, onları etkileşime geçirmeye, marka ile iletişim kurmaya yönlendirmelidir. Yaratıcı ve orijinal olmak ayırt edici özelliklerdendir.
 • Sosyal Medya Kampanyası’nda Özellik, İşlevsellik
  Özellikle sosyal medya platformlarında işlevsellik, kullanılan platformların altyapılarına uygunlukla ve sorunsuz çalışması ile ölçülebilir. Sürekli değişen platform altyapısına uyumlu, her türlü paylaşım fonksiyonu doğru çalışan ve kullanıcılardan izinsiz bir paylaşım gerçekleştirmeyen fonksiyonlarla çalışan uygulamalar işlevsel olarak iyi olarak değerlendirilebilir. Ayrıca, share, like, tweet butonlarının yerinde kullanılması ve sekmelerin hızlı yüklenebilir olması gerekmektedir. Teknoloji ile harmanlanıp kullanıcıyı heyecanlandıran ve bir sonraki adıma geçirecek şekilde programlanabilir olması gerekmektedir.
 • Sosyal Medya Kampanyası’nda Kullanılabilirlik
  Sosyal medyada üretilen uygulamaların hızlı, eksiksiz çalışması gerekmektedir. Mevcut platformun doğasına uygun kullanılabilirlik tercih edilmelidir. Kullanıcı ilk defa dahi kullanıyor olsa platformun yapısına uygun şekilde tasarlanmış, bilgi akışının açık ve net olduğu kurgularla, kullanıcının farkında olmadan paylaşmasına izin vermeyen türde yapılar kullanılabilirlik açısından iyi olarak değerlendirilmelidir. Ayrıca paylaşım veya marka ile ilgili içeriklerin erişimi kolay, açık, tutarlı ve hızlı ulaşılır olmalıdır.
 • Sosyal Medya Kampanyası’nda Standart Uygunluğu ve Çapraz Tarayıcı Uygunluğu
  Sosyal medya fonksiyonlarının platformun desteklediği tarayıcılarda çalışması gerekmektedir. (Facebook ie7 ve üstü, firefox, chrome desteklemektedir) Aksi teknik olarak mümkün olmadığından çapraz tarama sosyal medya platformlarının kabul ettiği kriterler çerçevesinde sınırlandırılmalıdır.

2. En İyi Mobil Web Sitesi

Bu kategoride başvuru yapan web sitelerinin, tüm mobil işletim sistemleriyle uyumlu ve mobil cihazların ihtiyaçları düşünülerek yapılmış olmaları gerekmektedir. Bu sitelerin değerlendirilmesinde, cihazlara indirilip kullanılan App/Uygulamalar dahil değildir. Sitelerin navigasyon, görsel tasarım, içerik ve metin kullanımının, mobil cihazlara uygun şekilde hazırlanması üzerinden değerlendirme yapılacaktır.